Сертифицирана Проверка на Нова Германска Медицина


От 1988 г., Петте биологични закона на Новата медицина са тествани и проверени от различни лекари и университетите чрез подписани документи. Всички проверки свидетелстват за точността на 100% в медицинските заключения на д-р Хамер. Представям ви проверката от Виена, 9. Декември, 1988 година, подписана от пет лекари.
Д-р професор по медицина Birkmayer и Д-р по медицина Rozkydal ( двамата от Виена), Наблюдавани от пет други лекари, Тестват „Железния закон на рака“ (Първият биологичен закон) в 7 пациенти.
Резултати: 100% точност . На 9 декември 1988 г., долуподписаните лекари
заедно са преминали проверка на Възпроизводимостта на Железния закон на рака.
1. Д-р Елизабет М. ROZKYDAL, Обща медицина,
2. Професор Jörg Birkmayer, Доктор по химия и шеф на университетската катедрата по Химическа Медицина и рак, специалист по лабораторна медицина и началник на медико-химическа лаборатория в Университета на Виена,
3. Доктор Franz Rein – специалист по вътрешни болести.
4. Доктор Fritz EBERZ – лекуващ лекар.
5. Доктор Ryke Geerd HAMER
Изследвани са общо седем пациенти. Този преглед има за цел да определи дали сбора от протоколи на заболяванията и медицинските наблюдения, всички процеси, фази и развитие на заболяванията на тези пациенти с рак, склероза на плаките или еквивалентни болести на рак (например, болест на Крон и т.н.) и да провери недвусмислено ЖЕЛЕЗНИЯ ЗАКОН НА РАКА.
Това беше доказано и на три нива:
Психическо – Сертификат представен от пациентите (анамнеза).
Мозъчно – Демонстрирано от скенерите.
Органично – Потвърдено от рентгенографии и клиничните резултати.
Повечето пациенти не са познавали преди д-р Хамер.
Източник: materialdenmg.com