Речник-БиоДекодиране


BNE
Умът и тялото са неразривно свързани. Това отвинаги е известно на всички алтеративни медицини и древните традиции в целия свят. Дори и традиционната медицина знае, че стреса може да причини язва на стомаха, косoпад или други симптоми. Но медицината не приема, че диабетът се инсталира в тялото по същия начин, както язвата, псориазиса, главоболието и т.н.

Кои симптоми могат да се соматизират и кои не, е резултат от контрола, който упражнява фармацевтичната индустрия върху медицинските университети, научните изследвания и здравните специалисти. Да не забравяме, че една от най-доходоносните индустрии в света е фармацевтичната. Когато „Новото виждане на болестта„, т.е. „Не съществуват болести“ (известно от хиляди години в някои култури) напълно се разпространи в света, ще трябва да се търсят нови пътища за лечение. Всички терапии, свързани с новото виждане на болестите, са с катастрофални резултати за хазната на мултинационалните фармацевтични компании.

Болестите не съществуват. Просто трябва да намерим биоемоционалния конфликт, да го разрешим  и болесттта спонтанно изчезва, спира да съществува,  губи своя биологичен смисъл (който винаги има).

Биологичното декодиране е уникален метод за възстановяване на здравето на тялото и душата чрез пътуване в биологичното ни подсъзнание, което показва пътя на влизане в болестта преди да се измъкнем от нея.

БиоНевроЕмоцията има за цел да намери емоционалните сигнали, да идентифицира Скритата емоция, която лежи в основата на всички дисхармонични поведения и се изразява във форми на антисоциално поведение, насилие, зависимости и физически симптоми, наречени заболяване.

БиоНевроЕмоцията оптимизира леченията, които получава всеки клиент, независимо дали са алопатични или традиционни.

Методи и техники, които използвам: пътуване в биологичното ни подсъзнание чрез Ериксонова Хипноза, Невро-лингвистично програмиране, изучаване на Трансгенерационалните връзки, теория за биологичните цикли на Марк Фречет и др.

На 28.04.2014 година, в медицински факултет на университета в град Розарио, Аржентина,за първи път в историята на човечеството, започна официалното изучаване на новата медицина. Най-доброто на БиоНевроЕмоцията е, че всеки сам може да лекува себе си.