Нова Германска Медицина (ГНМ)


Разглеждането и анализа на симптомите и заболяванията от еволюционна гледна точка с биологичен смисъл е ценен принос на Доктор Хамер. Чрез хипотезата, че всички телесни процеси се контролират от мозъка, открива очевидна връзка между зоната, където е следата, типа на претърпения конфликт от страна на пациента и засегнатия орган. Съдържанието на един конфликт и начина по който го живее човека, определят частта от мозъка, която е засегната. Това се случва едновременно на три нива: психика, мозък и тяло. Всяка област на мозъка контролира точно определена тъкан или орган. Хамер прави карта на мозъка и фиксира ясно определените конфликти в точно специфични области на мозъка.
Нова Германска Медицина (ГНМ)Чрез филогенезата открива, че в хода на еволюцията, всяка област на мозъка е била програмирана с определени биологични реакции за справяне с конфликти, които са могли да застрашят оцеляването на индивида или групата. По този начин, определя болестта като специална биологична програма, създадена, за да помогне на на тялото (човек или животно), за да реши определен биологичен конфликт. До този момент, никое научно изследване относно произхода на заболяването, не е взело под внимание ролята на мозъка като медиатор между психиката и болния орган. В действителност, петте закона на Нова Германска Медицина, определени от Хамер и проверени от различни лекари, не се приемат от традиционната медицина, но добрата новина е, че вече се изучава в медицински факултети по света.