Генеалогично Дърво


Родословното дърво, за Какво трябва да знаем историята на нашия род?

 

Проучването на родословното дърво ни позволява да идентифицираме историите, които се повтарят в семейството ни. Имаме избора да се освободим от повторението на историите в семейството, за да заживеем своята собствена история.

Родословното дърво винаги отразява НЕ КАЗАНИТЕ НЕЩА, тайните и всички онези ситуации, които предизвикват срам: например: нежелани деца, убийства, изневяра, сексуална злоупотреба, кражби, алкохолизъм, теми свързани с наследства и т.н. Най-накрая някой (нашите деца) са тези, които „плащат“ , ако ние не си дадем сметка, осъзнаем ситуацията и я изцелим. Цялата тази информация се предава от родители на деца и ако не се лекува, не се говори за нея, се проявява като физически симптом, болест или трудни повтарящи се ситуации.

Генеалогично Дърво

Използваме информацията, предоставена от родословното дърво, където са Несъзнателните семейни програми (всичко, което се повтаря в живота ни), държат ни в плен и отразяват „За Какво живея този конфликт“. Също така Родословното дърво ни показва и решението на всеки конфликт.

В родословното дърво наблюдаваме, че определени индивиди от дървото получават определени преживявания, каквито останалите членове не получават. Това се случва, защото информацията се намира в семейното подсъзнание, натрупана като информационни вълни на един телефон и се манифестира в точно определения човек, за да може този човек да има точно определени преживявания, чрез които да има изживявания и опити в своя живот, чрез които му се дава възможността да ги преинтерпретира, и в момента на преинтерпретацията, се сменя информацията. Като се смени информацията, се променя всичко, цялата реалност. Кода, който използва квантовото поле, е Датата на раждане, между други параментри. Затова, когато аз съм във връзка с определено лице от родословното дърво, по име, по външния ми, физически аспект, по дата на раждане, дата на зачатие, дата на смърт (само ден и месец, без година) Аз получавам една част, може да е цялата или определен процент информация от този човек. Моята душа се договаря с душата на определения човек, за да мога Аз да направя онова, което той не е успял или не е знаел как да направи. Това се нарича ЛЮБОВ! 

Ако Нямаме Никакъв Трансгенерационен Отпечатък, Няма Да Имаме Никакво Зaболяване. Можем да разкодираме всички неизказани конфликти, ситуации, емоции на нашите предци, да ги осъзнаем и да започнем да се освобождаме от натрупания товар и в момента на Акта на осъзнаване, освобождаваме идващите поколения да повтарят нерешените конфликти и ситуации в семейния род. По този начин започваме да трансформираме трансгенерационната следа, която носим като информация в себе си и започваме да лекуваме всички сегашни симптоми, както и да се освобождаваме от възможни бъдещи симптоми и заболявания. Започваме да се БиоДекодираме. Това е даденост на всеки един от нас. Ние, расата, която живеем сега на тая земя, сме устроени свободни от болести. Сами се разболяваме и Сами се лекуваме…