Подсъзнанието


11223919_704687532986361_17038568325111194_nПодсъзнанието не разбира от добри и лоши неща. Подсъзнанието единствено разбира от емоционални въздействия. Например: човек го ухапва змия, може да умре, но е спасен и оживява. Ако след време този човек срещне змия, която дори не е отровна, съзнанието му знае, че не е опасна, но подсъзнанието не знае. Подсъзнанието не разбира от обяснения, единствено разбира от емоции. Едно от нещата, които е характерно за нашето БиоЛогично подсъзнание, е да помни всички ситуации, през които сме преминали, за да не се повтарят. Не става дума да знаем или да разбираме. Става дума, че биологията те предупреждава.

Изучавайки родословните дървета и трансгенерационните връзки, ясно виждаме, че сме обикновени роботи. Мислим си, че се влюбваме в някой или срещаме някой случайно, а както Исус каза: „и космите на главата ни са преброени“. В света няма нищо, което да се случва случайно. И разбираме и осъзнаваме, че сме просто една програма с много – много малко съзнание, което съзнание, на всичко отгоре е отвлечено. Даваме си сметка, че повтаряме програми или повтаряме истории. Например: Всички мъже, които срещам, не искат да имат деца или не могат да имат деца – това показва, че си под контрола на една програма.

Мислиш, че се влюбваш в някой, защото е с руса коса, сини очи, много е висок или все едно какво. Подсъзнанието те кара да се влюбиш в определен човек, защото търси да се допълни. Когато започнеш да изучаваш родословното си дърво, виждаш „случайностите“ и как подсъзнанието ти търси онези хора, които вибрират с него, за да разреши токсичните ти програми. По този начин разработваме и работим с методологията на трансгенерационното дърво. Подсъзнанието е един непознат свят и никога не знаем какво можем да намерим. Което знаем с точност е, че има много програми и имаме методи, за да влезем в него, не за да му кажем какво трябва да прави, а за да го питаме какво иска да ни каже във връзка с конфликта, който е причинил болестта.

И Подсъзнанието отговaря, може да не е целият отговор, да е само една част, но е достатъчно за човека, който консултира, да осъзнае същността на болестта.

Всички сме чували за Пазителя на Прага, това е като някаква енергия, информация, която Пази влизането в биологичното ни подсъзнание. Не можем да влизаме в подсъзнанието, сякаш влизаме у дома ни. Защото Подсъзнанието пази Паметта на предците ни.

За да можем да влезем в Подсъзнанието и да намерим емоционалният конфликт, в който е попаднал консултанта, и който конфликт е причината да има дадена физическа болест, трябва да имаме Чист Ум.

Ум на Ариадна, от гръцката митология символ на Божественото естество на човека.

Ум,който не критикува, не осъжда.

Ум, за който нито вината, нито грехът на този свят съществуват.

Ако не притежаваме Чист Ум, Пазителят на Прага няма да ни допусне да придружим консултанта до подсъзнанието му и да се освободи от ада на болестта, в който е попаднал. Човекът с конфликта не може да влезе в подсъзнанието си, защото наличието на болест, конфликт, включва осъждане.

За да мога да помогна на някой, изисква се да имам чист ум, да не осъждам никаква ситуация, за да може подсъзнанието на клиента да ме допусне да вляза в него, в противен случай няма да мога да придружавам никой в собствения му ад. Когато пред мен стои една проститутка или един убиец, аз, нито моето съзнание, нито в моето подсъзнание имам осъждащи мисли, от мен не излиза никаква осъждаща вибрация. Това не може да се покаже, научи или преподава, това е нещо, което надхвърля, преминава отвъд вярванията, това е нещо абсолютно духовно. Не ме интересува, че клиента ми е бил убиец или проститутка, от мен не излиза никаква осъдителна мисъл. Каквото виждам, е един скрит ред, който ръководи реалността ни и никой на тоя свят няма никаква свобода на избор.

Животът ни се ръководи от програми!