Характeристики на Подсъзнанието


Характeристики на подсъзнанието:

Подсъзнанието винаги търси да се прояви чрез сънища, симптоми или Емоции.

Има четири характеристики, които трябва да бъдат взети предвид, когато говорим за Биологичното Подсъзнание. Ако ги игнорираме, няма да имаме достъп до него. Ще имаме достъп до въображението, спомените … но няма да е нашето Биологично Подсъзнание и няма да можем правилно да декодираме посланията му, защото няма да го разберем.

1. Другият не съществува – в биологичната ни реалност другия не съществува, винаги сме пред самите себе си.
2. Времето не съществува (безвременно) – всичко се случва в този момент, тук и сега. Миналото не съществува.
3. Реално = Въображаемо – всичко е реално. Биологичното подсъзнание не познава илюзията. Когато получаваме подарък, не получаваме само предмета, а също така и емоцията, която изпитваме. Можем да плачем като гледаме някой филм, а е илюзия.
4. Подсъзнанието е невинно – доброто и злото, всеки интерпретира индивидуално. Всеки решава сам да промени вярванията си или не. Което за една нация е добро, за друга е лошо.

rene_magritte (58)Другият не съществува. Винаги сме пред самите себе си, както в положителното, така и в отрицателното.
Когато Нео пита Оракула (от филма Матрицата):
-Кой е Смит?
Оракула отговаря:
-Ти!
И силата която има Смит, е силата, която има всеки един от нас, но не съзнаваме, че имаме тази сила. И след като не сме осъзнали, че имаме тази сила, трябва да ни я покаже Смит. (режисьорите на “Матрицата” първо изучават Курса на Чудеса и тогава започват да работят върху създаването на филма).
И това Карл Густав Юнг го нарече “Златото на Сянката”
“Златото на Сянката” е нашата Божественост.
Нашата Божественост е в тъмната страна, на сянка, защото не вярваме, че сме Богове.
В деня, в който осъзнанем, че “враговете”, с които се борим, сме самите ние, в този същия ден, ще интегрираме цялата реалност, ще сме свободни и изцелени от всичко и всички.