Как да си направим Родословното Дърво ?


Трансгенерационна психология – изцеление на родословното дърво

Събирането на данни, разследването, проучването в гражданските регистри, в църкви, посещенията на гробища, търсенето на снимки и документи … Всичко ни служи: историята на някоя леля, информацията дадена ни наполовина, интуицията за произход или принадлежност към различна култура, в която растем. Геносоциограмата е историята на дървото с цялата тази информация:

 • имена
 • дата на раждане и смърт на предците (необходими са само ден и месец)
 • професии
 • злополуки
 • катастрофи
 • аварии
 • извънредни ситуации (войни, депортации, икономически кризи)
 • предразсъдъци и вярвания
 • болести
 • смърт на новородени
 • извънбрачни деца
 • изнасилвания
 • принудителни бракове
 • престъпления
 • измами и лъжи
 • отречени идентичности и т.н.

Всичко е в подсъзнанието на членовете на една потомствена линия. Една Тайна се превъща в заболяване, което се предава от поколение на поколение, повтаря се като „семеен сценарий“ и вреди на поколенията. Прекъсването на трансгенерационната парадигма освобождава, както самите нас, така и цялото родословно дърво, нашите предци и най-важното, нашите потомци.

Родословно Дърво