Kарантина


Карантината е процес на изцеление и обновление, по време на който можем да осъзнаем стари вярвания и убеждения, свързващи ни с миналото. Веднъж откривайки и осъзнавайки тези лимитиращи ни вярвания, които замъглят погледа и ни спъват да израстваме, и да се развиваме, можем да се освободим от тях, да се освободим от бремето на миналото и от бремето на родословното дърво, и да се свържем със самите себе си. 


11169044_1591516684454850_329597961_nКарантината е период на изолация от околната среда, която продължава около 40 дни. Тази концепция е дълбоко вкоренена в нашето лично и колективно подсъзнание. Съществува отпреди хиляди години и е описана в Библията. Исус пости 40дни в пустинята. В Египет евреите останават четиристотин и тридесет години. Мойсей води израелския народ 40 години през пустинята преди да стигнат до Обетованата земя, Ханаан. Четиридесет години израелския народ е хранен с Мана от небето, дрехите и обущата им не овехтяват. Няма нито болни, нито немощни. По време на световния потоп, според Библията, земните и небесните води заливат света в продължение на 40 дни и т.н. Очевидно е, че този номер не се появява случайно. Ние всички имаме тази информация запаметена в клетките ни, така че концепцията за карантината е наистина много важна в нашето подсъзнание, което ние трябва да уважаваме. Дори сега спазваме традициите за четиридесет дена след смъртта, 40 седмици продължава бременността, 40 дена след раждане жената не трябва да има сексуална връзка, 40 дена се изолират децата и хората при различни заразни заболявания и т.н.

В БиоНевроЕмоция използваме концепцията за карантина и съветваме нашите клиенти със сериозни заболявания, например рак, да се изолират от семействата си, от всички, от околната среда, в която живеят, в продължение на 40 дни. Под изолация се разбира абсолютна и тотална изолация, без никаква връзка, нито по телефон, без съобщения, без писма. Накратко „ символично да умрат за 40 дена“. Причината, поради която са въведени такива ограничения е, че за да се промени енергийната информация в клетките ни, са необходими около 6 седмици, 40 дена, карантина. Разделянето на човека от предишната му емоционална среда осигурява здравословна и контролирана среда, в която нито семейство, нито приятели могат да засегнат неблагоприятно лечебния процес, което може да се отрази чрез коментари, критика, съвети и т.н. За човек с рак, е много важно да се изолира възможно най-бързо от емоционалната си среда, за да се излекува ( символичната смърт).

Думата „карантина“ произхожда от венецианския диалект, quaranta giorni, което в буквален превод означава четиридесет дни. Това се дължи на наложената изолация от 40 дена на кораби и хора преди да влязат в пристанището на град Рагуза в Далмация. Практикувало се е като мярка за превенция на разпространението на чумата в републиката. В периода 1348 – 1359 Черната смърт унищожава около 30% от населението на Европа, както и значителен процент от населението на Азия. Оригиналният документ регламентиращ този период е от 1377 и днес се съхранява в архивите на Дубровник. В него се посочва, че преди да влезе в града корабът заедно със своя екипаж е трябвало да прекара 30 дни на изолирано място извън пристанището (обикновено в заливи около близките острови). В този период на изчакване се е следяло дали екипажът ще развие симптоми на заразно заболяване. По-късно периодът на изолация е удължен на 40 дни.