Епигенетика


Учили са ни, че гените контролират живота и в тях са записани всичките ни възможности и характеристики, но епигенетиката доказва, че не е така.

Ние не сме жертви на генетичния ни код, в действителност ДНК-то се контролира от външната среда. Ние получаваме информация чрез петте сетива и клетките получават сигнали от околната среда чрез рецептори, които да улавят информацията. ДНК – то се контролира от сигнали, идващи от извън клетката, включително енергийни послания от нашите собствени мисли, както положителни, така и отрицателни.

Като променим начина си на живот и възприемане на света, се променя нашата биология. Проучванията, започнали преди четиридесет години, показват, че клетките се променят в зависимост от околната среда, което се нарича епигенетика. „Eпи“ означава над генетиката, контрол над гените.

В зависимост от околната ти среда и как реагираш на света, един ген може да създаде 30000 различни вариации. По-малко от 10% от рака е наследствен. Начина ни на живот, е който определя генетиката.

Виждаме себе си, както ни виждат другите, и се ценим, както ни оценяват. Това, което чуваме и живеем ни формира като личности. Не виждаме светът, какъвто е, виждаме го, каквито сме ние.  Животът ни се ръководи от нашите вярвания, но можем да ги променим.

Брус Липтън, автор на няколко книги включително „Биология на убежденията” доказва, че нашите убеждения, без значение от какъв характер са, се проявяват на нивото на клетките в телата ни. Ако променим убежденията си, имаме силата да променим живота си.

Вярванията и убежденията са вписани в дълбините на подсъзнанието ни. Подсъзнанието е информационен процесор милион пъти по-бърз от съзнателния ум и използва между 97% и 99% от информацията, съхранена както от преди зачатието ни, гестационният ни живот и  детството, така и от родовата памет, като отправна точка. Така че, когато ние решим нещо съзнателно, например, да печелим повече пари, ако нашето подсъзнание съдържа информация – програма, че е много трудно да си изкарваш прехраната, няма да го постигнем.

Ако променим нашите възприятия в подсъзнанието, променя се нашата реалност. Като препрограмираме вярванията и възприятия, които имаме за какво е щастие, мир, изобилие,и т.н., променя се животът ни. Подсъзнателните програми – вярвания, поведение, възпитание, традиции, морал, нагласи и други, които наблюдаваме в нашите родители, са записани в мозъка ни и контролират нашата биология и живота ни.

Животът е отражение на подсъзнанието. Всичко в живота ни, което работи добре за нас, са тези неща, които подсъзнанието ни позволява да функционират. Всички ситуации, където се изискват много усилия, за да постигнем някаква цел, са където нашето подсъзнание не ни поддържа и трябва да открием лимитиращите ни програми, да ги осъзнаем, приемем и трансформираме във функциониращи за нас, подкрепящи ни програми.

Въпросът е как да достигнем до тези програми и как да променим информацията от подсъзнанието. Подсъзнанието винаги търси да се прояви, под каквато и да е форма: сънища, физически симптом, болести, повтарящи се ситуации, трудности в живота ни и други. Цялата информация е в реалността ни, а отговорите са в родословното дърво, както и в проекта на живота ни, който обхваща периода от 9 месеца преди нашето зачатие, бременността, самото раждане и етапа от живота ни до 3 – годишна възраст. В момента на осъзнаване, на която и да е лимитираща ни програма, действието ѝ върху живота ни започва да отслабва.